Fv.555 - Nøstegaten

Bydel: Bergenhus

  • Type: Trafikksikkerhet
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig:

Miljøløftet har etablert to universelt utformede gangfelt ved Nøstegaten.

Gangfeltene bidrar til bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for fotgjengere og skolebarn som skal krysse vegen. 

Tiltaket er blitt prioritert som følge av at Nordnes skole blir ombygget og barneskoleelever har midlertidig skolevei til Sydnes skole, mens ungdomsskoleelever blir transportert med buss fra Nøstet til Paradis skole.