Dette er Miljøløftet

Miljøløftet er et samarbeid mellom staten, fylket, kommunen og deg. De neste 20 årene skal vi sammen investere for nesten 30 milliarder.

Miljøløftet er samlebetegnelsen på byvekstavtalen for Bergensområdet og den nye bompengepakken. De neste 20 årene skal vi bygge bybane, tryggere og bedre veier, sykkelveier, fortau og miljøgater. Sammen skal vi kutte bilkø og klimagassutslipp og sørge for at alle kommer lett og trygt fram i byen vår.

Om 20 år vil vi være over 20 000 flere bergensere og transportbehovet vil øke med nesten 100 000 reiser hver dag.

Du vil merke effekten av tiltakene i Miljøløftet ved at

  • det blir enklere og tryggere å være syklist og gående
  • kollektivtilbudet blir bedre
  • veiene blir tryggere og trafikkavviklingen mer effektiv
  • byrommene blir triveligere og grønnere med plass til flere mennesker og mindre biler
  • luften vi puster inn hver dag blir bedre