Tilbake

Prosjektliste

Sted Type Status Bydel
Allestadvegen - Skarphaugen Type: Gang og sykkelveg Status: Planleggingsfasen Bydel: Fyllingsdalen
Arna Type: Trafikksikkerhet Status: Planleggingsfasen Bydel: Arna
Bakgrunn, vedtak og fremdrift Type: Bymiljø, Gang og sykkelveg, Kollektiv, Trafikksikkerhet, Veg Status: Planleggingsfasen Bydel: Åsane
Bergen Type: Gang og sykkelveg Status: Planleggingsfasen Bydel: Flere bydeler
Bergen Type: Gang og sykkelveg Status: Utbyggingsfasen Bydel: Flere bydeler
Birkelundstoppen Type: Kollektiv Status: Planleggingsfasen Bydel: Årstad
Bjørgeveien Type: Gang og sykkelveg Status: Ferdigstilt Bydel: Fyllingsdalen
Bradbenken-Sandvikstorget Type: Gang og sykkelveg Status: Planleggingsfasen Bydel: Bergenhus
Brønndalen Type: Kollektiv Status: Utbyggingsfasen Bydel: Laksevåg
Bybanen til Fyllingsdalen Type: Bymiljø, Gang og sykkelveg, Kollektiv Status: Utbyggingsfasen Bydel: Fyllingsdalen
Christies gate-Bradbenken Type: Gang og sykkelveg Status: Planleggingsfasen Bydel: Bergenhus
Fabrikkgaten-Solheimsgaten Type: Gang og sykkelveg Status: Planleggingsfasen Bydel: Årstad
Fjøsangerkrysset-Kristianborg Type: Gang og sykkelveg Status: Planleggingsfasen Bydel: Årstad
Fv.173 - Kokstadvegen Type: Trafikksikkerhet Status: Ferdigstilt Bydel: Ytrebygda
Fv.174 - Mildevegen Type: Trafikksikkerhet Status: Planleggingsfasen Bydel: Ytrebygda
Fv.183 - Totlandsvegen Type: Trafikksikkerhet Status: Planleggingsfasen Bydel: Fana
Fv.238 - Gaupåsvegen Type: Trafikksikkerhet Status: Utbyggingsfasen Bydel: Arna
Fv.555 - Nøstegaten Type: Trafikksikkerhet Status: Ferdigstilt Bydel: Bergenhus
Fv.556 - Ytrebygdsvegen Type: Trafikksikkerhet Status: Planleggingsfasen Bydel: Ytrebygda
Fyllingsveien Type: Gang og sykkelveg, Kollektiv, Trafikksikkerhet Status: Planleggingsfasen Bydel: Laksevåg
Gamle Bergen Type: Kollektiv Status: Planleggingsfasen Bydel: Bergenhus
Gyldenpriskrysset - Carl Konows gate Type: Gang og sykkelveg Status: Utbyggingsfasen Bydel: Laksevåg
Haugeveien: Nordnesbakken – Margretastredet Type: Gang og sykkelveg Status: Utbyggingsfasen Bydel: Bergenhus
Haukedalen skole Type: Trafikksikkerhet Status: Planleggingsfasen Bydel: Åsane
Hjellestadvegen Type: Gang og sykkelveg, Trafikksikkerhet, Veg Status: Utbyggingsfasen Bydel: Ytrebygda
Holdeplassoppgraderinger Type: Kollektiv, Trafikksikkerhet Status: Utbyggingsfasen Bydel: Flere bydeler
Hop Type: Kollektiv Status: Planleggingsfasen Bydel: Fana
Kalvatræet skole Type: Trafikksikkerhet Status: Planleggingsfasen Bydel: Åsane
Kapasitetsutvidelse Åsane terminal Type: Kollektiv Status: Ferdigstilt Bydel: Åsane
Kollektivfelt Haukeland sør Type: Kollektiv Status: Planleggingsfasen Bydel: Årstad
Kollektivprioritering Haukås - Breistein Type: Kollektiv Status: Ferdigstilt Bydel: Åsane
Kong Oscars gate Type: Bymiljø Status: Ferdigstilt Bydel: Bergenhus
Kristianborg-Bergen sentrum Type: Gang og sykkelveg Status: Planleggingsfasen Bydel: Flere bydeler
Laksevåg Type: Kollektiv Status: Utbyggingsfasen Bydel: Laksevåg
Laksevåg Type: Kollektiv Status: Utbyggingsfasen Bydel: Laksevåg
Mathopen skole Type: Trafikksikkerhet Status: Planleggingsfasen Bydel: Laksevåg
Minde Allé - Fabrikkgaten Type: Gang og sykkelveg Status: Planleggingsfasen Bydel: Årstad
Nesttun - Skjold Type: Gang og sykkelveg Status: Planleggingsfasen Bydel: Fana
Nesttun-Fjøsanger Type: Gang og sykkelveg Status: Planleggingsfasen Bydel: Fana
Nygårdstangen Type: Gang og sykkelveg Status: Ferdigstilt Bydel: Bergenhus
Oppgradering Sandslikrysset Type: Trafikksikkerhet, Veg Status: Utbyggingsfasen Bydel: Ytrebygda
Opprusting Olav Kyrresgate Type: Bymiljø, Kollektiv Status: Ferdigstilt Bydel: Bergenhus
Paradis Type: Bymiljø, Gang og sykkelveg, Kollektiv Status: Planleggingsfasen Bydel: Fana
Salhusvegen: Ulsetstemma - Toppe Type: Gang og sykkelveg Status: Planleggingsfasen Bydel: Åsane
Sandviken Type: Kollektiv Status: Planleggingsfasen Bydel: Bergenhus
Sandvikstorget-Glassknag Type: Gang og sykkelveg Status: Utbyggingsfasen Bydel: Bergenhus
Skeie-Rådal Type: Gang og sykkelveg Status: Planleggingsfasen Bydel: Fana
Sykkeltrase Nordnes Type: Gang og sykkelveg Status: Ferdigstilt Bydel: Bergenhus
Tertnes skole Type: Trafikksikkerhet Status: Planleggingsfasen Bydel: Åsane
Ulsetskogen skole Type: Trafikksikkerhet Status: Planleggingsfasen Bydel: Åsane
Øvre Kråkenes Type: Kollektiv Status: Utbyggingsfasen Bydel: Fyllingsdalen
Øvre Kråkenes Type: Kollektiv Status: Utbyggingsfasen Bydel: Fyllingsdalen
Ådnamarka skole Type: Trafikksikkerhet Status: Planleggingsfasen Bydel: Arna