De første trafikktallene for de 15 nye bomstasjonene er klare

De første trafikktallene fra ukene etter at de 15 nye bomstasjonene ble satt i drift, er klare. De nye bomstasjonene ble satt i drift ved midnatt lørdag 6. april.

De foreløpige tallene viser at det totalt passerte 230 000 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene i Bergen i perioden 6.- 30. april. Som følge av at påsketrafikken er lavere i byområder, har vi sett på dager i april utenom påsken. På disse dagene ligger trafikken på totalt 255 000 passeringer gjennom bomstasjonene. Dette samsvarer godt med det som ble lagt til grunn i prognosene.

I prognosene var det beregnet totalt passeringstall på 250 000 kjøretøy når de nye bomstasjonene ble satt i drift. Beregningene som ligger til grunn for prognosene inkluderer en trafikknedgang på 2 – 4 prosent i eksisterende bomstasjoner og 10 – 15 prosent i de nye bomstasjonene. 

Vi har foreløpig ikke nok datagrunnlag til å svare på spørsmål om inntekt eller trafikkstrømmer. Det er behov for flere måneder med passeringsdata før en kan se effekter over tid.

Miljøløftet vil følge utviklingen framover og holde styringsgruppen orientert om eventuelle trafikale effekter.