Sykkelveg med fortau Sandeide - Straume

Bydel: Fyllingsdalen

  • Type: Gang og sykkelveg
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: Oktober 2018

Miljøløftet har etablert ny sykkelveg med fortau mellom Straume og Sandeidet langs fv 540 Bjørgeveien. 

Den nye sykkelvegen med fortau stod ferdig i oktober 2018 og utgjør en viktig del av hovedvegnettet for sykkel i Bergen sør og vest. I tillegg til ny sykkelvei er det også bygget ny gang- og sykkelbro over Bjørgeveien til Straume gård. Deler av Sælenvannet er fylt ut til nytt friluftsområde, og Sælenkanalen er utvidet slik at det er mulig å krysse mellom Nordåsvannet og Sælenvannet med båt.