Torget prøvestenges for biltrafikk i sommer – alle bergenserne inviteres med som testpiloter!

Prøvestengingen av Torget i sommer hadde som mål å bidra til å sette de gående, syklende og kollektivreisende fremst. Tiltaket skal nå evalueres, og alle bergensere inviteres i den anledning til å gi tilbakemeldinger i eget skjema nederst i saken.

Trafikale konsekvenser

Fredag 3. juli klokken 23:59 og fram til søndag 16. august klokken 23:59 var det stengt for biltrafikk over Torget og mot Bryggen fra Sandbrogaten. Trafikk til Bryggen måtte kjøre via Øvregaten og Vetrlidsallmenningen. Les mer om de trafikale konsekvenser her

Bykjernen blir mer fredelig for myke trafikanter

Prøveordningen skulle teste ut mulighetene for å redusere gjennomgående biltrafikk i sentrum, i første omgang på sommerstid. Målet var at mindre biltrafikk i sentrum skulle gi bedre plass til kollektiv, sykkel og gange, mindre støy og luftforurensning, og generelt mer trivsel i bygatene.

I sommer ble de gående, syklende og kollektivreisende satt fremst, slik det skal være i moderne byer hvor byens innbyggere fortjener god luft, mindre støy og god plass til å leve livene sine. Veitrafikken står for store utslipp i Bergen og byrådet har store ambisjoner for reduksjon i personbiltrafikken og for utslippene. 

Digitalt tilbakemeldingsskjema

Prosjektet er et pilotprosjekt og Miljøløftet ønsker derfor hjelp fra bergenserne, enten dere er til fots eller på hjul. Alle som har tanker eller ideer omkring sin opplevelse av prøveprosjektet oppfordres til å dele dem med Miljøløftet i skjemaet nederst i saken. Tilbakemeldingene vil bli brukt når pilotprosjektet skal evalueres og en eventuell videreført eller permanent løsning skal vurderes.