Forsinkelser på tre Miljøløftet-prosjekter

Statens vegvesen melder om forsinkelser på tre riksvegprosjekter i Miljøløftet. Forsinkelsene er en konsekvens av koronautbruddet.

Følgende prosjekter er så langt rammet:

  • Rv. 580 Sandslikrysset: Det ikke meldt om koronasmittende på anlegget så langt, men forhold knyttet til utbruddet gjør at anleggsvirksomheten drives med redusert framdrift inntil videre.
  • Rv. 555 Gyldenpris/Carl Konows gate: Det er personell i karantene og personell som har vist symptomer på koronavirus. Entreprenør har varslet om fristforlengelse og anleggsvirksomheten drives med redusert framdrift inntil videre. 
  • E16 Olav Kyrres gate: Entreprenør har meldt at de har personell i karantene og personell som ikke kommer tilbake fra utlandet, grunnet situasjonen. En av underentreprenørene har meldt om personell som er direkte påvirket av koronaviruset. Disse personene befinner seg nå ikke i Norge. Anleggsvirksomheten drives med redusert framdrift inntil videre.

Statens vegvesen presiserer at det kan forekomme endringer på kort varsel. 

Følger situasjonen tett 

Statens vegvesen følger de rådene helsemyndighetene til enhver tid gir, og samarbeider tett med entreprenørene for å hindre spredning av smitte ute på anleggene. 

– Vi følger situasjonen nøye i tett dialog med entreprenør, og iverksetter nødvendige tiltak fortløpende for å unngå spredningsrisiko, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Siri Korpelin Bernås. 

Vegvesenet har bedt alle sine kontraktsparter om å oppdatere beredskapsplaner og varslingsplaner for kontraktsarbeidet. Alle risikovurderinger og tiltak vil følges opp på det enkelte anlegg i tiden fremover.

For tidlig å si noe om konsekvensene 

– Eventuelle konsekvenser for framdrift og kostnader i prosjektene må vi komme tilbake til senere når vi ser hvordan dette utvikler seg på lang sikt, sier Bernås. 

Informasjon om hvordan koronaviruset påvirker Statens vegvesen og tjenesteproduksjonen finnes her.

Kontaktperson: 

Prosjektleder i Statens vegvesen, Siri Korpelin Bernås, telefon: 918 46 721

 

Les mer om