Tilbakemeldinger

På samme måte som i fjor oppfordres beboere, trafikanter, næringslivet og andre brukere av Torget/Bryggen til å gi tilbakemeldinger på det midlertidige prøveprosjektet.