Kontaktinformasjon

Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av stengingen og trafikkplan:

Prosjektleder i Vestland fylkeskommune,
Knut Jørgen Brodahl, telefon: 922 84 835

Spørsmål om Miljøløftet:

Sekretariatsleder i Miljøløftet,
Solveig Paule, telefon: 930 53 457