Fv.556 - Ytrebygdsvegen

Bydel: Ytrebygda

  • Type: Trafikksikkerhet
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: 2019

Miljøløftet etablerer signalregulert gangfelt i Ytrebygdsvegen.

Tiltaket vil bidra til bedre trafikksikkerhet og fremkommeligheten for kryssende fotgjengere – og særlig for skoleelever som skal til og fra Ytrebygda skole. Tiltaket innebærer: 

  • Oppmerking av gangfelt
  • Siktutbedring
  • Signalregulering
  • Belysning