Fv.174 - Mildevegen

Bydel: Ytrebygda

  • Type: Trafikksikkerhet
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: 2019

Miljøløftet etablerer sikkerhetstiltak på Mildevegen.

Tiltakene blir gjennomført som følge av mange henvendelser om utrygg skolevei. Elever fra Grimseidområdet må krysse over Mildevegen til Geithusvegen for å komme til skolen. Det er har til nå ikke vært tilrettelagt tilbud for gående ved dette punktet. Tiltakene har til hensikt å sikre fremkommeligheten og trafikksikkerheten til kryssende fotgjengere og i hovedsak skolebarn som skal til/fra skole.

Tiltak som vil bli utført: 

  • Fortau
  • Gangfelt
  • Redusert fartsgrense
  • Fartsdempende tiltak
  • Belysning