Fv.173 - Kokstadvegen

Bydel: Ytrebygda

  • Type: Trafikksikkerhet
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: 2019

Miljøløftet etablerer tre nye gangfelt med tilhørende belysning på Kokstadvegen.

Fv 173 Kokstadvegen har et ensidig tilbud for gående og syklende på vestsiden av vegen. Det blir derfor etablert tre nye gangfelt med tilhørende belysning. Gangfeltene vil bli plassert slik at de er tilpasset det naturlige gangmønsteret til passasjerer som skal til/fra bybanestoppet på Kokstad, samt kryssing av vegen for å komme til ulike service og næringsbygg langs Kokstadvegen.