Endepunkt trolley Lyngbø

Bydel: Laksevåg

  • Type: Kollektiv
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig: 2020

Det skal bygges nye endeholdeplass for trolleybuss på Lyngbø i forbindelse med at dagens trolleybusslinje, fra Birkelundstoppen til Strandkaiterminalen, skal forlenges til Laksevåg.

Når trolleybussene er ferdig å kjøre en tur og venter på neste tur, så vil de bli stående en stund på endesnusløyfen. Sløyfen må derfor dimensjoneres slik at den kan ta imot flere busser samtidig. Det er også behov for at sløyfen har flere på- og avstigningsholdeplasser.  

Trolleybussene er utslippsfrie, støysvake og sikre i drift. Teknologien er et godt alternativ i en tid med fokus på klima og miljø. Ved å forlenge linjen til Laksevåg, blir trolleysystemet også mer effektivt.