Endepunkt trolley Birkelundstoppen

Bydel: Årstad

  • Type: Kollektiv
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: Usikkert

Endesnusløyfen på Birkelundstoppen skal oppgraderes i forbindelse med at dagens trolleybusslinje, fra Birkelundstoppen til Strandkaiterminalen, skal forlenges til Lyngbø i Laksevåg.

Når trolleybussene er ferdig å kjøre en tur og venter på neste tur, så blir de ofte stående en stund på endesnusløyfen. Forlengelsen av trolleylinjen til Laksevåg vil gi økt trafikk og det er derfor et behov for å oppgradere endesnusløyfen på Birkelundstoppen slik at den kan betjene flere busser samtidig. Det nye endepunktet skal også gi bedre forhold for bussjåførene og andre trafikantgrupper som bruker området. 

Trolleybussene er utslippsfrie, støysvake og sikre i drift. Teknologien er et godt alternativ i en tid med fokus på klima og miljø. Ved å forlenge linjen, blir trolleysystemet også mer effektivt.