E39 NHH kollektivfremkommelighet forlengelse avkjøringsrampe

Bydel: Bergenhus

  • Type: Kollektiv
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig:

Avkjøringrampe ved NHH i retning Bergen sentrum skal forlenges for å sikre bedre fremkommelighet for kollektivtransport.

I rushet står det ofte bilkø i retning Bergen sentrum. Mange av bussene benytter avkjøringsrampen, fra E39, når de skal betjene holdeplassen ved Handelshøyskolen. 

Ved å forlenge avkjøringsrampen så kan bussene kjøre ut av køen tidligere for å nå frem til holdeplassen. 

Best mulig bussfremkommelighet er et viktig virkemiddel i regjeringens transportpolitiske mål om at all vekst i persontransporten i Bergen skal tas med sykkel, kollektiv og gange. Som ledd i nå målet bør bussene ha god og forutsigbar fremkommelighet.