Avkjøringsrampe Gamle Bergen

Bydel: Bergenhus

  • Type: Kollektiv
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig:

For å sikre bedre fremkommelighet for kollektivtransport etablerer Miljøløftet avkjøringsrampe til holdeplass Gamle Bergen i Sandviken.

I rushet står det ofte bilkø langs E39, i retning Bergen sentrum. Mange av bussene betjener holdeplassen «Gamle Bergen». Ved å etablere avkjøringsrampe til holdeplassen kan bussen tidligere kjøre ut av køen når passasjerer skal på- og av. 

Best mulig bussfremkommelighet er et viktig virkemiddel i regjeringens transportpolitiske mål om at all vekst i persontransporten i Bergen skal tas med sykkel, kollektiv og gange. Som ledd i nå målet bør bussene ha god og forutsigbar fremkommelighet.