Ny sykkeltrase Nordnes: Holbergsallmenningen-Tidemanns gate

Bydel: Bergenhus

  • Type: Gang og sykkelveg
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig: Høst 2018

Det bygges nye sykkelfelt i Strandgaten på strekningen Holbergsallmenningen-Tidemanns gate i samsvar med sykkelstrategi for Bergen.

Tiltaket innebærer at det etablere nytt dekke i gaten med brostein, mye sykkelfelt og oppgraderte fortau på begge sider.

Prosjektet skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, og bidra til oppnåelse av målet om null vekst i personbiltrafikken, og mål om trafikksikkerhet og fremkommelighet, klima og miljø.