Skeie-Rådal

Bydel: Fana

  • Type: Gang og sykkelveg
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: