Ny sykkelveg og fortau Salhusvegen: Ulsetstemma - Toppe

Bydel: Åsane

  • Type: Gang og sykkelveg
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig: Reguleringsplan ferdig høst 2020

Det planlegges sykkelveg med fortau langs Salhusvegen mellom Ulsetstemma og Slettestølsvegen (Toppe) i samsvar med sykkelstrategi for Bergen.

Det legges opp til å etablere separat sykkelveg med fortau langs Salhusvegen i tillegg til oppgradering av Salhusvegen med hensyn til trafikksikkerhet. Oppgradering av holdeplasser for buss vil også bli vurdert i arbeidet. 

Prosjektet skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, og bidra til oppnåelse av målet om nullvekst i personbiltrafikken, og mål om trafikksikkerhet og fremkommelighet, klima og miljø.