Sykkeltrase Nordnes: Nordnesbakken – Margretastredet

Bydel: Bergenhus

  • Type: Gang og sykkelveg
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig: Høst 2020

Det skal bygges et oppgradert gatetverrsnitt med brostein og med sykkelvennlig overflate i sykkeldelen og oppgraderte fortau. Løsningen legger opp til sykling i blandet trafikk på grunn av lav trafikkmengde og hastighet. 

Prosjektet skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, og bidra til oppnåelse av målet om null vekst i personbiltrafikken, og mål om trafikksikkerhet og fremkommelighet, klima og miljø.