Ny gang- og sykkelbro Nygårdstangen

Bydel: Bergenhus

  • Type: Gang og sykkelveg
  • Status: Ferdigstilt
  • Ferdig: Oktober 2018

Det er etableret ny gang- og sykkelbro på Nonnestien langs Store Lungegårdsvatnet for å øke fremkommeligheten og gjøre det mer attraktivt å gå og sykle på strekningen.

På broen blir det etablert sykkelveg på 3 m og fortau på 3 meter.

Prosjektet skal bidra til å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle, og bidra til oppnåelse av målet om null vekst i personbiltrafikken, og mål om trafikksikkerhet og fremkommelighet, klima og miljø.