Ny sykkelveg med fortau Allestadvegen-Skarphaugen

Bydel: Fyllingsdalen

  • Type: Gang og sykkelveg
  • Status: Planleggingsfasen
  • Ferdig:

Det skal bygges ny gang- og sykkelveg parallelt med kollektivfeltet på strekningen Allestadveien-Skarphaugen.

Tiltaket vil gi økt attraktivitet for gående og syklende i området.