Oppgradering Sandslikrysset

Bydel: Ytrebygda

  • Type: Trafikksikkerhet, Veg
  • Status: Utbyggingsfasen
  • Ferdig: Sommeren 2021

Utbedringen omfatter en strekning på ca. 1200 meter langs Flyplassvegen og inkluderer Sandslikrysset og rundkjøringen i krysset Sandslivegen-Sandslimarka. Tiltaket har til hensikt å sikre fremkommelighet for alle trafikkgrupper og trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Sandslikrysset skal oppgraderes for å etablere en ny kryssløsning som er robust nok til å ta hånd om det beregnede trafikkvolumet i krysset Flyplassvegen og Sandslivegen frem mot 2030.