Carl Konows gate og Fyllingsveien stenger mandag 13. januar

Fra og med klokken 06:00 mandag 13. januar vil Carl Konows gate og Fyllingsveien være stengt for trafikk. Samtidig innføres det envegskjøring retning sentrum og parkeringsforbud i Gabriel Tischendorfs vei.

Carl Konows gate stenges ved Esso stasjonen. Fyllingsveien stenges ved Kiwi Hamrehjørnet. Carl Konows gate vil være stengt fram til november 2020. I Fyllingsveien vil det pågå anleggsarbeid også våren 2021.


Åpne kart i eget vindu

Intensiverer arbeidene 

Bakgrunnen for stengingen er at arbeidene i Carl Konows gate nå går inn i en ny fase. 

- Vi intensiverer arbeidene i Carl Konows gate og setter på mer ressurser. Derfor stenges Carl Konows gate og deler av Fyllingsveien frem til november i år, forteller prosjektleder i Statens vegvesen Siri Korpelin Bernås. 

-  Det er en nødvendig omlegging for å ta inn forsinkelsen i prosjektet. Vi har forståelse for at det er en utfordrende situasjon, sier Bernås. Hun håper omleggingen vil gi bedre trafikkflyt ved Gyldenpris

- Vi har trafikkberegnet denne løsningen, og beregningene viser at det skal gå bra og forhåpentligvis vil trafikken flyte bedre i lyskrysset ved Gyldenpris når en arm i krysset ikke har trafikk.

Innfører parkering forbudt i Gabriel Tischendorfs vei og envegskjøring

Fra og med mandag 13. januar klokken 06:00 innføres det også parkering forbudt i Gabriel Tischendorfs vei. Parkeringsforbudet vil gjelde til utgangen av mai 2021. I tillegg innføres det envegskjøring i retning sentrum. Det betyr at det ikke lengre er tillatt å kjøre opp Gabriel Tischendorfs vei, i retning Fyllingsveien.

Tiltakene i Gabriel Tischendorfs vei  innføres for å sikre framkommelighet for busstrafikk fra Melkeplassen via Gabriel Tischendorfsvei til Frydenbølien, som følge av stenging av Carl Konows gate.

Parkering forbudt i Damsgårdsveien

Som følge av at mer trafikk nå må gå i Damsgårdsveien vil det innføres parkering forbudt i Damsgårdsveien fra mandag 13. januar kl 06.oo. Parkeringsforbudet vil oppheves når Carl Konows gate åpner igjen i november 2020. 

Nytt kjøremønster og endringer for kollektivreisende

Carl Konows gate blir stengt for trafikk i begge retninger, og nytt kjøremønster innføres.

Omkjøringsveg fra sentrum blir Løvstakktunnelen/Melkeplassen. Omkjøring vil bli skiltet. Dersom Løvstakktunnelen stenger er anbefalt kjørerute til sentrum gjennom Knappetunnelen og fra sentrum gjennom Damsgårdstunnelen.

I tilfelle Damsgårdstunnelen er stengt anbefaler vi å kjøre via Fjøsanger fra sentrum og via Knappetunnelen og gjennom Fjøsanger når man skal til sentrum. Gyldenpriskrysset og Tverrvegen vil være åpne for trafikk.

Hele anleggsområdet vil til enhver tid være åpent for gående og syklende til eiendommer.
 
Kollektivtrafikken blir flyttet ned i Damsgårdsveien i begge retninger fra sentrum i stedet for Carl Konows gate. Linjene 16, 17, 20, 403 vil nå kjøre Damsgårdsveien både til og fra Bergen sentrum/ Solheimsviken. I tillegg vil vegarbeidet i Fyllingsveien føre til at linje 19 får ny trasé på vei til sentrum. Informasjon om ruteendringer finnes på www.skyss.no. Endringene trer i kraft mandag 13. januar.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder i Statens vegvesen: Siri Korpelin Bernås
Epost: siri.korpelin.bernas@vegvesen.no Telefon 918 46 721

Byggeleder i Statens vegvesen: Ståle Jakobsen
Epost: stale.jakobsen@vegvesen.no Telefon 468 48 980